2011, ജൂലൈ 31

നിന്നെ ചുംബിച്ചു ഉണരാത്ത പുലരിയെ എനിക്കെന്തിനു...
നിന്റെ ഈണം ഇല്ലാത്ത ഗാനവും.....
നിന്റെ ചുടു നിശ്വാസങ്ങളില്ലാത്ത രാവും ...
നിന്റെ കയ്യിലെ വിയര്‍പ്പു കണങ്ങളെ പോലും താലോലിച്ച സന്ധ്യകള്‍
എന്നിട്ടും കണ്ണീര്‍ കണങ്ങളെ എനിക്ക് തന്നിട്ട്
നീ മറഞ്ഞു ...എന്റെ കാഴ്ചയ്ക്ക്മപ്പുറം

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്നും എല്ലാത്തിനും വഴി തെളിയിചിട്ടെയുള്ളൂ.....അതിനാല്‍ അത് മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടില്‍ നിന്നും ഉള്ളതാവട്ടെ