2009, ഡിസംബർ 31

പുനര്‍ ചിന്ത

സമയമില്ലെന്നു അലറുമ്പോഴും, വിഡ്ഢി പെട്ടിക്കു
മുന്നില്‍ അടയിരിക്കാം ...,
നീളുന്ന കൈകള്‍ തട്ടിയിട്ടുംsms
വോട്ടുകള്‍ ആയി നല്‍കാം..........
വിശന്ന മുഖങ്ങള്‍ വലചില്ലേലും,
എലിമിനെഷനില്‍ കരഞ്ഞു തീര്‍കാം ....
കാതുകള്‍ രണ്ടിലും പാടും യന്ത്രം .......
ചുറ്റും അറിയാതെ നടന്നകലാം....

2009, ഡിസംബർ 3

മൌനം

എന്നില്‍ നിറഞ്ഞ മൌനം,
ക്ലാസ് മുറികളില്‍ എന്നെ അജ്ഞാനിയും,
ആള്‍കൂട്ടത്തില്‍ ജ്ഞാനിയും ,
സൌഹൃദങ്ങളില്‍ ദുര്‍ബ്ബലയും,
അന്യരുടെ കാഴ്ചയില്‍ അഹങ്കാരിയും,
ആഘോഷവേളയില്‍ ദു :ഖിതയും ,
ഉപദേശകരുടെ മുന്നില്‍ നിരാശിതയുമാക്കി.
എന്നിട്ടും ആ മൌനത്തെ ഞാന്‍ പ്രണയിച്ചു ;

എന്റെ മൌനത്തെ പ്രണയിക്കാന്‍ ഒരാളെത്തും വരെ .
സംതൃപ്തിയുടെ അറ്റം മൌനം അല്ലെ?
ഏറ്റ സന്തോഷതിനന്ത്യവും അത് തന്നെ!
വിരഹം ,ആധി,ആഘാതം , അത്ഭുതം,
ആനന്ദം ,ശൃംഗാരം,ദ്വേഷം.......,
മൌനം വിരചിക്കാത്ത വികാരമുണ്ടോ?
എന്നിട്ടുമെന്റെ മൌനത്തെ വെറുത്തു,
എന്നോടൊപ്പം എന്റെ മൌനതെയും ,നിരസിച്ചു
എന്റെ മൌനത്തെ വീണ്ടും പ്രണയിക്കാനായി,
വേര്‍പാടിന്റെ താളില്‍ ഞാന്‍ ഒപ്പുവച്ചു.

2009, ഡിസംബർ 2

വെളിച്ചം തേടി .....ഓരോ ഇരുളിലും ,വെളിച്ചമായ് ,പന്തമായ് ....


ഓരോ ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നെല്പ്പുകള്‍ കണ്ടു നാം .


ഇരവിന്റെ അന്ധത വെട്ടി തെളിച്ചോരീ ...


നന്മതന്‍ പാതകള്‍ കണ്ടു മുന്നേറി നാം .


ഓരോ നിശയിലും വേണ്ച്ചന്ദ്ര ബിംബമായി


പൊങ്ങിയുയര്‍ന്നവര്‍ എണ്ണമറ്റുഏറുന്നു........


സ്നേഹം വിളമ്പി മടങ്ങിയന്നെങ്കിലോ,


ത്യജിക്കാന്‍ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു പിന്നൊരാള്‍.....


അനാഥത്വമേകിയ കണ്ണീര്‍ കടല്‍ തേകി


സ്നേഹത്തിന്‍ മുത്തുമായി എത്തിയാ തായയും


കാല ചക്ര മുരുണ്ടന്നിരുട്ടി തുടങ്ങവേ ,


കണ്‍കളില്‍ അധികാരമന്ധമായി പടരവേ .........


ഇരുട്ടില്‍ ചുവപ്പിന്‍ കണിക വിതറിയാ


പുലരിയിങ്ങെത്തി പുതുവായു പ്രവാഹമായി ..


അടിമയെ ഉടമയായ് തീര്‍ത്ത ആ വേദവും


കാലപ്രയാണത്തില്‍ ചിതലരിചീടുന്നു .


ഏറിയ മഹാന്മാര്‍ അരങ്ങലങ്കരിച്ചു ഒഴിയവേ ,


കേള്ക്കുന്നു പൈശാച കാല്‍വെപ്പ്‌ വാതില്‍ക്കല്‍ ,


ശാസ്ത്രമൊരു നവ യുദ്ധ കാഹളമോരുക്കുവാന്‍


ഏന്തുന്നു മത ഭ്രാന്തരാ കൈകളില്‍ .


ഏതൊരു ചന്ദ്രനീയിരുട്ടിനെ നീക്കുവാനെന്നു!


കാതോര്‍പ്പൂ കളങ്ക മേശാ മനസ്സുകള്‍ ............