2009, ഡിസംബർ 2

വെളിച്ചം തേടി .....ഓരോ ഇരുളിലും ,വെളിച്ചമായ് ,പന്തമായ് ....


ഓരോ ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നെല്പ്പുകള്‍ കണ്ടു നാം .


ഇരവിന്റെ അന്ധത വെട്ടി തെളിച്ചോരീ ...


നന്മതന്‍ പാതകള്‍ കണ്ടു മുന്നേറി നാം .


ഓരോ നിശയിലും വേണ്ച്ചന്ദ്ര ബിംബമായി


പൊങ്ങിയുയര്‍ന്നവര്‍ എണ്ണമറ്റുഏറുന്നു........


സ്നേഹം വിളമ്പി മടങ്ങിയന്നെങ്കിലോ,


ത്യജിക്കാന്‍ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു പിന്നൊരാള്‍.....


അനാഥത്വമേകിയ കണ്ണീര്‍ കടല്‍ തേകി


സ്നേഹത്തിന്‍ മുത്തുമായി എത്തിയാ തായയും


കാല ചക്ര മുരുണ്ടന്നിരുട്ടി തുടങ്ങവേ ,


കണ്‍കളില്‍ അധികാരമന്ധമായി പടരവേ .........


ഇരുട്ടില്‍ ചുവപ്പിന്‍ കണിക വിതറിയാ


പുലരിയിങ്ങെത്തി പുതുവായു പ്രവാഹമായി ..


അടിമയെ ഉടമയായ് തീര്‍ത്ത ആ വേദവും


കാലപ്രയാണത്തില്‍ ചിതലരിചീടുന്നു .


ഏറിയ മഹാന്മാര്‍ അരങ്ങലങ്കരിച്ചു ഒഴിയവേ ,


കേള്ക്കുന്നു പൈശാച കാല്‍വെപ്പ്‌ വാതില്‍ക്കല്‍ ,


ശാസ്ത്രമൊരു നവ യുദ്ധ കാഹളമോരുക്കുവാന്‍


ഏന്തുന്നു മത ഭ്രാന്തരാ കൈകളില്‍ .


ഏതൊരു ചന്ദ്രനീയിരുട്ടിനെ നീക്കുവാനെന്നു!


കാതോര്‍പ്പൂ കളങ്ക മേശാ മനസ്സുകള്‍ ............


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്നും എല്ലാത്തിനും വഴി തെളിയിചിട്ടെയുള്ളൂ.....അതിനാല്‍ അത് മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടില്‍ നിന്നും ഉള്ളതാവട്ടെ