2010, മാർച്ച് 23


ഇരുട്ടില്‍ ഞാന്‍ ആഴുമ്പോള്‍ തുറക്കുമീ ജാലകം
മയക്കും കാഴ്ചയില്‍ കണ്ണുടക്കാനല്ല,
ഉള്‍കണ്ണുമേന്തി ഒരു ശാന്തമാം യാത്രയ്ക്ക്.
ഒതുക്കേണ്ടഒരാഴിയും കുഞ്ഞു കൈകളില്‍ ,
ഒരു കുമ്പിള്‍ വെള്ളം,,ഒന്ന് രുചിക്കാന്‍ മാത്രം ..
അതിലേറ്റ ദു:ഖത്തിന്‍ നീലിമയുണ്ടാം,
തിരതല്ലിയൊഴുകുമാനന്ദവും കാണാം
ഏറുകയാണ് ജലപരപ്പെങ്കിലും ,
അടിയില്‍ ഒളിയ്ക്കും മരുഭൂമി കാണാം
ഏകയായി തുടരുന്നു വീണ്ടുമീ യാത്ര.

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

  1. മുന്നോട്ടുള്ള വഴിയില്‍ പ്രതിസന്ധികള്‍ കഠിനമാകാം ഒരിക്കലും തളരരുത് നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിനക്കായ്‌ പ്രര്ധിക്കുന്ന ഒത്തിരി മനസ്സുകള്‍ നിനക്ക് ശക്തി പകരും. അഭിനന്ദനങ്ങള്‍

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്നും എല്ലാത്തിനും വഴി തെളിയിചിട്ടെയുള്ളൂ.....അതിനാല്‍ അത് മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടില്‍ നിന്നും ഉള്ളതാവട്ടെ